Bảng tương thích AC Servo Mitsubishi

Các dòng sản phẩm Melservo rất đa dạng, tính đồng bộ tương đối khắt khe và không hỗ trợ khả năng lắp lẫn như nhiều dòng AC servo khác. Vì vậy, việc lựa chọn đồng bộ và tương thích các dòng sản phẩm AC servo Mitsubishi rất quan trọng trước khi thiết kế hệ thống hoặc mua bán sản phẩm này.

1. J2S-A

DriverMotorPower (kVA)Nhiệt lượng hoạt động (W)Nhiệt lượng khi dừng (W)Diện tích tản nhiệt (m2) 
MR-J2S-10AHC-KFS053/130.325.015.00.55.4
HC-MFS053/130.325.015.00.55.4
HC-UFS130.325.015.00.55.4
MR-J2S-20AHC-KFS230.525.015.00.55.4
HC-MFS230.525.015.00.55.4
HC-UFS230.525.015.00.55.4
MR-J2S-40AHC-KFS430.935.015.00.77.5
HC-MFS430.935.015.00.77.5
HC-UFS430.935.015.00.77.5
MR-J2S-60AHC-SFS521.040.015.00.88.6
HC-SFS531.040.015.00.88.6
HC-LFS521.040.015.00.88.6
MR-J2S-70AHC-KFS731.350.015.01.010.8
HC-MFS731.350.015.01.010.8
HC-UFS72/731.350.015.01.010.8
MR-J2S-100AHC-SFS811.550.015.01.010.8
HC-SFS102/1031.750.015.01.010.8
HC-LFS1021.750.015.01.010.8
MR-J2S-200AHC-SFS1212.190.020.01.819.4
HC-SFS2013.590.020.01.819.4
HC-SFS152/1532.590.020.01.819.4
HC-SFS202/2033.590.020.01.819.4
HC-RFS1031.850.015.01.010.8
HC-RFS1532.590.020.01.819.4
HC-UFS1522.590.020.01.819.4
HC-LFS1522.590.020.01.819.4
MR-J2S-350AHC-SFS3014.8120.020.02.729.1
HC-SFS352/3535.5130.020.02.729.1
HC-RFS2033.590.020.01.819.4
HC-UFS2023.590.020.01.819.4
HC-LFS2023.590.020.01.819.4
MR-J2S-500AHC-SFS5027.5195.025.03.942.0
HC-RFS3535.5135.025.02.729.1
HC-RFS5037.5195.025.03.942.0
HC-UFS3525.5195.025.03.942.0
HC-UFS5027.5195.025.03.942.0
HC-LFS3024.5120.025.02.425.8
HA-LFS5027.5195.025.03.942.0
MR-J2S-700AHC-SFS70210.0300.025.06.064.6
HA-LFS70210.6300.025.06.064.6
MR-J2S-11KAHA-LFS11K216.0530.045.011.0118.4
HA-LFS80112.0390.045.07.883.9
HA-LFS12K118.0580.045.011.6124.8
HA-LFS11K1M16.0530.045.011.0118.4
MR-J2S-15KAHA-LFS15K222.0640.045.013.0139.0
HA-LFS15K122.0640.045.013.0139.0
HA-LFS15K1M22.0640.045.013.0139.0
MR-J2S-22KAHA-LFS22K233.0850.055.017.0183.0
HA-LFS20K130.1775.055.015.5166.8
HA-LFS25K137.6970.055.019.4208.8
HA-LFS22K1M33.0850.055.017.0193.0

 

2. J3-A

DriverMotor      
HF-MPHF-KPHF-SP 1000rpmHF-SP 2000rpmHC-RPHC-UPHC-PL
MR-J3-10A (1)053/13053/13
MR-J3-20A (1)2323
MR-J3-40A (1)4343
MR-J3-60A515252
MR-J3-70A737372
MR-J3-100A81102102
MR-J3-200A121/201152/202103/153152152
MR-J3-350A301352203202202
MR-J3-500A421502353/503352/502302
MR-J3-700A702
MR-J3-11KA
MR-J3-15KA
MR-J3-22KA
DriverMotor    
HA-LP 1000rpmHA-LP 1000rpmHA-LP 1000rpmHF-JP 1500rpmHF-JP 3000rpm
MR-J3-60A53
MR-J3-70A73
MR-J3-100A103
MR-J3-200A153/203
MR-J3-350A353
MR-J3-500A502503
MR-J3-700A601701M702
MR-J3-11KA801/12K111K1M11K211K1M
MR-J3-15KA15K115K1M15K215K1M
MR-J3-22KA20K1/25K222K1M22K2
DriverMotor     
HF-SPHA-LP 1000rpmHA-LP 1000rpmHA-LP 1000rpmHF-JP 1500rpmHF-JP 3000rpm
MR-J3-60A4524535
MR-J3-100A41024734/1034
MR-J3-200A41524/20241534/2034
MR-J3-350A435243534
MR-J3-500A450245034
MR-J3-700A470246014701M4
MR-J3-11KA48014/12K1411K1M411K2411K1M4
MR-J3-15KA415K1415K1M415K2415K1M4
MR-J3-22KA420K1422K1M422K24
DriverMotor
Driver supporting the 400 maximum torque settingHF-JP
200V
MR-J3-100A-U10053
MR-J3-200A-U10173
MR-J3-200A-U102103
MR-J3-350A-U103153
MR-J3-350A-U104203
MR-J3-500A-U105353
MR-J3-700A-U105503
400V
MR-J3-100A4-U110534
MR-J3-200A4-U111734
MR-J3-200A4-U1121034
MR-J3-350A4-U1131534
MR-J3-350A4-U1142034
MR-J3-500A4-U1153534
MR-J3-700A4-U1155034

 

3. J4-A

DriverMotor
MR-J4-10AHG-KR053, HG-KR13, HG-MR053, HG-MR13
MR-J4-20AHG-KR23, HG-MR23
MR-J4-40AHG-KR43, HG-MR43
MR-J4-60AHG-KR51, HG-MR52
MR-J4-70AHG-KR73, HG-MR73
MR-J4-100AHG-SR81, HG-SR102
MR-J4-200AHG-SR121, HG-SR201, HG-SR152, HG-SR202
MR-J4-350AHG-SR301, HG-SR352
MR-J4-350AHG-SR421, HG-SR502
MR-J4-700AHG-SR702

 

Tin tức liên quan