Bảng tương thích AC Servo Yaskawa Sigma II

Dòng AC Servo Yaskawa Sigma II SGDM công suất từ 0.05-15KW được sản xuất trên công nghệ của Nhật Bản, đáp ứng được đầy đủ tiêu chuẩn chất lượng để vận hành trong nhiều điều kiện khác nhau.

1. Ký hiệu driver

  • SGDM: hỗ trợ điều khiển 3 chế độ: vị trí, tốc độ và momen
  • SGDH: ngoài tính năng điều khiển như dòng SGDM còn có khả năng chạy mạng khi có card mạng gắn vào.

2. Ký hiệu motor

Table 1.1      
SymbolSGMAHSGMPHSGMGHSGMSHSGMUHSGMBH
3000rpm3000rpm1500rpm3000rpm6000rpm1500rpm
A30.03-----
A50.05-----
010.10.1----
020.20.2----
040.40.4----
05--0.45---
080.750.75----
09--0.85---
10---1.01.0-
13--1.3---
15-1.5-1.51.5-
20--1.82.0--
30--2.93.03.0-
40---4.04.0-
44--4.4---
50---5.0--
55--5.5---
75--7.5---
1A--11.0---
1E--15.0---
2B-----22.0
3Z-----30.0
3G-----37.0
4E-----45.0
5E-----55.0

 

Table 1.2      
CodeSpecificationSGMAHSGMPHSGMGHSGMSHSGMUH
116-bit absolute encoderStandardStandard---
217-bit absolute encoder--StandardStandardStandard
A13-bit incremental encoderStandardStandard---
B16-bit incremental encoderOptionalOptional---
C17-bit incremental encoder--StandardStandardStandard

 

Table 1.3       
CodeSpecificationSGMAHSGMPHSGMGHSGMSHSGMUHSGMBH
2Straight without keyOptionalOptionalOptionalOptionalOptional-
4Straight with keyStandardStandard---Standard
6Straight with key and tapOptionalOptionalStandardStandardStandardOptional
8Straight with tapOptionalOptionalOptional---
KStraight without key, foot mounted-----Optional
LStraight with key & tap, foot mounted-----Optional
(55kW Standard)

 

Tin tức liên quan