Tài liệu kỹ thuật

1. Tài liệu kỹ thuật

Hiện nay chúng tôi thường xuyên biên dịch và cập nhật hướng dẫn sử dụng đối với một số thiết bị thông dụng.

Quý khách có thể truy cập vào mục HỖ TRỢ KỸ THUẬT để tra cứu.

2. Phầm mềm cài đặt

Tải phần mềm cài đặt biến tần và AC Servo tại linl sau:

https://drive.google.com/drive/folders/17T_zXOlKDIahlTqLebsSLMNmOGDWjCsk

 
essaymoment